«Εξειδικευμένο γεμολογικό προσωπικό, πιστοποιημένες πέτρες και διαμάντια.»

Η ομάδα μας, εργάζεται και ερευνά, έχοντας ως νούμερο ένα κίνητρο την άμεση, αξιόπιστη εγγύηση της καλύτερης ποιότητας καθώς και ακριβούς ταυτότητας των διαμαντιών και πολύτιμων πετρών που προμηθευόμαστε, με την συνεργασία εξειδικευμένου προσωπικού, πιστοποιημένου στον τομέα της Γεμολογίας και της Εκτίμησης Διαμαντιών.

 

Τί είναι η Γεμολογία;

Γεμολογία καλείται ο κλάδος της ορυκτολογίας και κατ’ επέκταση της γεωλογίας. Ο ειδικός γεμολόγος είναι ο μελετητής των γνήσιων εκπροσώπων της φίνας αισθητικής και της κομψής πολυτέλειας: των πολύτιμων λίθων.
Στο γεμολογικό εργαστήριο, ο ειδικός καλείται να ταυτοποιήσει τον πολύτιμο λίθο, δηλαδή να προσδιορίσει ποια ακριβώς πέτρα είναι η εξεταζόμενη. Εν συνεχεία θα αποφανθεί αν είναι φυσικός ή συνθετικός λίθος, καθώς και να προχωρήσει στην αναγνώριση
τυχόν επεξεργασιών βελτίωσης που ενδέχεται να έχει υποστεί. Τέλος, ασχολείται με την αξιολόγησή του.

Η λέξη γεμολογία είναι εξελληνισμένη η λέξη gemology η οποία προέρχεται από την λατινική λέξη gemma που σημαίνει πολύτιμος λίθος ή στολίδι. Για την λέξη γεμολόγος, που αναφέρεται στον ειδικό εκτιμητή πολύτιμων λίθων, υπάρχει η αντίστοιχη ελληνική λέξη λιθογνώμων, ή λιθογνώστης. Η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον νεοσοφιστή φιλόσοφο Φιλόστρατο, που έζησε περί το 300 μ.Χ., ο οποίος είχε γράψει το βιβλίο «Λιθογνωμικόν», σύγγραμμα που αναφερόταν στην περιγραφή και την αναγνώριση των πολύτιμων λίθων. Με το πέρασμα των χρόνων, οι λέξεις αυτές περιέπεσαν σε πλήρη αχρηστία, και αποτελούν άγνωστα στοιχεία, ακόμα και στους ασχολούμενους με το εν λόγω αντικείμενο.